Fosfaat- en stikstofbalans voor het Volkerak/Zoommeer 1990

M.P. van Veen, Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA)
Dordrecht : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA)
1991

20 p.
fig., tab. ; 30 cm
Werkdocument nr. 91.192X. - Met lit.opg.