Financiële vergelijking van drie inrichtingsplannen voor de Markerwaard c.q. Westelijk Flevoland

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP), door A.J. Hebbink
Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RWS, RIJP)
1988

In dit rapport is een indicatieve vergelijking gegeven van de rendementen van een drietal inpolderingsplannen, waarbij naast de oorspronkelijke waarden, de nieuwe gehanteerde aannamen en uitgangspunten, conform het plan Westelijk Flevoland, eveneens in de oorpsronkelijke plannen zijn verwerkt.

19 p.
bijl., krt., tab.
(Werkdocument / RIJP ; 1988-36 Cbw)
Met lit. opg.