Files : wat kan de trein op korte termijn? : een case-study voor de corridor het zuidelijk deel van de agglomeratie Amsterdam-Almere, Lelystad en 't Gooi

V. Ribbert
Nijmegen : Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN)
1994

Presentatie van gegevens voor de mogelijke reductie van de congestie in de spits op het hoofdwegennet op korte termijn door het verhogen van de kwaliteit van het treinvervoer.

40 p.
bijl., krt., tab.,
Stagerapport KUN. - In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland (RWS, NH). - Met lit.opg.