Factsheets de Maaswerken : factsheets over het programma Maaswerken en de deelprogramma's Grensmaas, Zandmaas en Maasroute

Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Zuid-Nederland (RWS, ZN), Programma Maaswerken
[S.l.] : RWS
29-05-2019

17 factsheets over het programma Maaswerken in het algemeen en in het bijzonder de verschillende maatregelen vanuit de deelprogramma's Grensmaas, Zandmaas en Maasroute, inclusief omslagmap met overzichtskaart. Doelstelling Maaswerken: verbeteren hoogwaterveiligheid langs de Maas, natuurontwikkeling, delfstoffenwinning en de Maas beter bevaarbaar maken voor grotere schepen.

17 factsheets