Factsheets behorende bij de Inkoopplanning Rijkswaterstaat, GWW Werken, november 2021

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS), Contractmanagers van de betreffende projecten ; RWS/GPO/Afdeling Innovatie en Markt/Team Inkoopplanning
[S.l.] : RWS
18-11-2021

In de bijlagen de factsheets behorende bij de Inkoopplanning Rijkswaterstaat, GWW Werken.
DISCLAIMER Deze factsheets bevatten kerninformatie over het betreffende project. Rijkswaterstaat deelt deze informatie voortijdig, als service aan marktpartijen, zodat zij oriënterend een beeld van het project kunnen vormen. De factsheets zijn een momentopname en bevatten een voorspellend element, waardoor de betrouwbaarheid onmogelijk gegarandeerd kan worden. Ze zullen bij iedere publicatie van de inkoopplanning worden aangepast op basis van voortschrijdend inzicht en kunnen dus (aanzienlijke) wijzigingen ondergaan. Deze factsheets maken geen onderdeel uit van een aanbesteding en aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel het streven van Rijkswaterstaat is om de informatie in de factsheets zo betrouwbaar mogelijk te maken, kan niet uitgesloten worden dat projecten of planningen - om uiteenlopende (projectspecifieke) redenen - wijzigen. Een dergelijke wijziging kan nimmer een grond zijn voor een juridische vordering.

ZaakID: 31168095 : Dijkversterking Vlieland
ZaakID: nntb : Tunnelrenovaties Zuid-Holland
ZaakID: 31103897 : Tilburg (TB) 3
ZaakID: 31121608, 31109375, 31112397, 31125522 : A27/A12 Ring Utrecht
InnovA58
ZaakID: 31130307 InnovA58 Realisatiecontract Eindhoven – Tilburg
ZaakID: 31172912 InnovA58 Inventarisatie areaalinformatie
ZaakID: 31137594 : HLD realisatie V&R tranche 4 oeverbescherming
ZaakID: 31138697 : Renovatie Krammersluizencomplex
ZaakID: 31146514 : Ontwerpen en uitvoeren van G6a -verbeteren wateraanvoer Noordervaart
ZaakID: 31146669 : Vervanging Brug Itteren
ZaakID: 31151121 : A2 Het Vonderen – Kerensheide
ZaakID: 31132716 : N35 Nijverdal Wierden: Realisatie
ZaakID: 31159162 : 5 sluizen Zee en Delta
ZaakID: 31159502 : Kunstwerk Daelderweg
ZaakID: 31159504 : Knooppunt Zaarderheiken
ZaakID: 31163634 : Groot variabel onderhoud Haringvlietsluizen (GroHVar)
ZaakID: 31165985 : Geulwandverdediging Gat van Ossenisse II
ZaakID: 31167770 : GRONST Stuwen Linne, Roermond, Belfeld en Sambeek
ZaakID: 31168165 : Basis Onderhoudscontract RWS PPO Zuid-Nederland (BOC ZN)
ZaakID: 31168219 : MJPG ZN fase 1 en 2
ZaakID: 31169958 : VenR Spooldersluis
ZaakID: 31170000 : Kunstwerken A44
ZaakID: 31170140 : Langsdammen Nieuwe Waterweg (KRW)
ZaakID: 31170617 : Kwelderonderhoud Waddenzee
ZaakID: 31171307 : Vervanging en Renovatie, Integrale planfase 3 viaducten A4/A20 (Viaduct Bijdorp - A20, Viaduct
Hargalaan West – A4 Kethelplein en Viaduct Zoomweg West – A4 Kethelplein)
ZaakID: 31172109 : SROK ID perceel 1 V&R Amsterdam-Rijnkanaal
ZaakID: 31172425 : Ondersteunende diensten Contractmanagement West Nederland Noord
(Garantieclaims, Schaderijdingen en VtW’s)
ZaakID: 31174445 : Sliedrechtse Biesbosch (KRW)

Bijlagen