Extreme wind en druk in de ECMWF seizoensverwachtingen : een verkenning van de toepasbaarheid van de ECMWF seizoensverwachtingen dataset voor de bepaling van de hydraulische randvoorwaarden langs de Nederlandse kust

H. van den Brink, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
De Bilt : KNMI
2018

De combinatie van de seizoensverwachtingen van het ECMWF (system-4) levert een wereldwijde dataset van meteorologische gegevens op die cumuleren tot 6282 jaar. Deze verwachtingen zijn ge nitialiseerd over de periode 1981-2015, en beschrijven dus het huidige klimaat. De 10m-wind over zee correspondeert goed met waarnemingen, mits in ogenschouw wordt genomen dat de modeluitvoer een lagere resolutie heeft in tijd en ruimte. Wereldwijde analyse laat zien dat het model geen indicaties geeft voor een bovengrens in de wind of een ondergrens in de druk. Mochten deze grenzen er al zijn, dan liggen ze ver buiten het bereik dat van belang is voor de hydraulische belastingen. De ECMWF data is gebruikt om het waterstandsmodel WAQUA-DCSMv5 aan te drijven. De klimatologie van extreme waterstanden langs de Nederlandse kust komt verrassend goed overeen met de waarnemingen.
 

50 p.
Fig.
(Technical report = Technisch rapport ; TR-364)
Met lit. opg.
KNMIAUT2018