Evaluatie volumetrisch mengselontwerp SMA

J. Voskuilen ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart (RWS, DVS), M. van de Ven ; TU-Delft
Delft : RWS, DVS
2010

 
De nieuwe benadering (van de Ven en Jacobs, 2007) is eenvoudig en is in feite gebaseerd op de aanname dat het verdichte steensteenskelet een vaste holle ruimte heeft, HRS genaamd. Vervolgens wordt deze holle ruimte theoretisch gevuld met de mastiek tot de gewenste holle ruimte van het mengsel van 4 of 5 % is bereikt. Alle berekeningen worden op volumebasis uitgevoerd. Voor de nieuwe benadering is het nodig om de “refusal density” (na 300 gyraties) van de te gebruiken steenfractie groter dan 2 mm te bepalen. Dit werd in het begin gedaan door gyratorverdichting van steenslag in mallen met een diameter van 150 mm en interne gyrator hoek van 1,16º (EN 12697-31, juli 2004). Twee parameters werden hiermee bepaald: de holle ruimte in het verdichte steenskelet (HRS waarde) en de fractie kleiner dan 2 mm ten gevolge van verbrijzeling en slijtage na verdichting. Beide parameters worden gebruikt in de volumetrische berekening. Een spreadsheet is ontwikkeld voor het berekenen van een gewenste samenstelling op basis van het verdichte steenskelet en de vulling ervan met mastiek. Tengevolge van het enigszins opruimen van het steenskelet en andere mechanismes in een verdicht mengsel is een shiftfactor ontwikkeld om de theoretische holle ruimte aan te passen aan verdichtings resultaten van goed presterende mengsels. Gedurende het onderzoek is de bestaande
 
 
 
 

10 p.
Met lit.opg.
Bijdrage voor de CROW Infradagen 2010