Evaluatie van het Ratweg/PGO-rapport Taak en organisatie van het wegonderhoud : landelijke resultaten versus Noord-Brabant#eindrapport

IME consult
Nijmegen : IME Consult
1991

Evaluatie-onderzoek naar de mate en wijze van toepassing van de aanbevelingen uit het rapport "Taak en organisatie van het wegonderhoud". Naar aanleiding van het onderzoek zijn nieuwe aanbevelingen geformuleerd ter verbetering van het funktioneren van de (droge) dienstkringen.

107 p.
bijl.
In opdracht van Rijkswaterstaat, Directie Noord-Brabant (RWS, NB).