Evaluatie havenmond IJmuiden

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland (RWS, NH), afdeling Waterhuishouding depandance IJmuiden
IJmuiden : RWS, NH
1977

23 p.
Bijl.
(Rapport SDIJ ; 77.04)