Ervaringen met het zaaien van riet en andere planten en met het onderdrukken van onkruiden door deze gewassen op het Eemmeereiland, in 1966 en 1967

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP), Hoofdafdeling Cultuurtechniek en Recreatie, door M. Brandsma
Zwolle : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RWS, RIJP)
1969

Op een recreatie-eiland in het Eemmeer is begin april 1966 met succes riet gezaaid. Door omstandigheden zijn op het eiland variërende dichtheden van riet ontstaan. Dit bood de gelegenheid onderzoek te verrichten naar de meest gewenste dichtheid van riet op een drooggevallen polder in het IJsselmeer. In de variërende dichtheden is onderzoek verricht naar de bovengrondse produktie van riet en de vestiging van onkruiden.

17 p.
bijl., fig., graf., krt., tab.
Met samenvatting