Erfafspoeling : een onderzoek naar de afspoeling van verontreiniging vanaf het erf van agrarische bedrijven door afstromend hemelwater naar oppervlaktewater : onderzoeksperiode 1999-2000

F.C. Winterkamp, J. van Tjonger, L. van der Bosch, Waterschap Zuiderzeeland, Afdeling Emissiebeheer en Waterkwaliteit
Lelystad : Waterschap Zuiderzeeland
2002

83 p.
fig., foto's, tab.
Ondersteuning: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA)
Contactpersoon: C.A.M. Baltus, J. Kamps