Enkele opmerkingen over de bodemgesteldheid van het zuidelijk deel van Zuid. Flevoland met het oog op de bestemming voor urbaan en recreatief gebruik

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP), Landbouwkundige Hoofdafdeling, door P.J. Ente
Zwolle : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RWS, RIJP)
1967

De verschillen in gewenste ligging en de verschillen in vorm en grootte van de objecten (urbaan en recreatief gebruik) , tezamen met de verschillen in diepte waarop het te winnen zand voorkomt, maken het gewenst de verschillende zandwinmethoden op hun waarde te toetsen. Aan de hand van een kaart zullen de mogelijkheden van de verschillende gebieden besproken worden.

[8] p.
krt.
(Interne Nota R.IJ.P. ; no. 50)