Enkele moeilijkheden bij de uitvoering van graafwerkzaamheden in Oostelijk Flevoland

J. Dijkstra, [Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken, Afdeling Inrichting IJsselmeerpolders (RWS, ZZW)
Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)
1960

Beschrijving van de bodemsamenstelling van de polder. Ingegaan wordt op een onderzoek ter bepaling van de grondmechanische eigenschappen als samendrukkingsconstanten, schuifweerstanden en doorlatendheidscoëfficienten.

17 p.
6 bijl.
(Nota / ZZW ; 269)