Enkele mededelingen over ontwateringsproeven ten behoeve van de fruitteelt in de Noordoostpolder

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Directie van de Wieringermeer (Noordoostpolderwerken), door J.C. de Koning
Zwolle : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie van de Wieringermeer (Noordoostpolderwerken)
1960

Proefsgewijs wordt nagegaan welke maatregelen kunnen worden getroffen ter verbetering van de ontwateringstoestand op de fruitteeltbedrijven en wat het effect daarvan zal zijn. Eerst worden de moeilijkheden die moeten worden opgelost besproken.

20 p.
fig., graf., tab.
(Flevo-Bericht ; B no. 13)
Voordracht gehouden voor de Landbouwkundige Vergadering van de Directie van de Wieringermeer (IJsselmeerpolders) op 21 april 1959