Enkele gegevens omtrent de kosten der bemaling van de Noordoostpolder

L. Monhemius, [Ministerie van Verkeer en waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)

1949

In tabelvorm wordt ingegaan op de volgende zaken: stichtingskosten der gemalen, rente en afschrijving, bemalingskosten NOP in guldens gedurende de jaren 1943 t/m 1947 en onderhoud machine installatie.

8 p.
tab.
3 bijl.
(Nota / ZZW ; 215)