Enkele beschouwingen, onafhankelijk van de uitkomsten van modelproeven, over de veiligheid der dekstukken, ontworpen op den beteugelingsdam van de Middelgronden

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)], [V.J.P. de Blocq van Kuffeler
[Den Haag] : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)
1929

7 p.
fig.
(Nota / ZZW ; nr. 58). - (oorsprk. nr. 543)