Enkele aspecten van klei-zandmengsels

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP), Wetenschappelijke Afdeling, door K.S. Feitsma en P. Lap
Kampen : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RWS, RIJP)
1970

Aan de hand van de resultaten van de in de periode van 1963 t/m 1969 verrichte waarnemingen op een klei-zandmengselproefveld wordt nagegaan of het zinvol is om de proef op dezelfde wijze voort te zetten.

7 p.
graf., tab.
2 bijl.
(Intern rapport ; no. 191)
Met lit. opg.
Met samenvatting