Enkele aspecten van de stikstofbepaling volgens Kjeldahl

[ Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP), door D.J. Lindenbergh
Zwolle : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RWS, RIJP)
1964

Aan de hand van een aantal uit de literatuur verzamelde gegevens, die ten dele door eigen onderzoek zijn bevestigd of gecontroleerd, worden in een overzicht mededelingen gedaan over de methodiek en de moeilijkheden die zich kunnen voordoen en over de mogelijkheden en beperkingen van een aantal Kjeldahlmodificaties.

27 p.
fig., tab.
(Flevo-Berciht ; A no. 47)
Lit. opg.