Enkele aspecten betreffende de morfologische bewaking van een scheepvaartestuarium (de Westerschelde)

D. de Looff, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging, District Kust en Zee
Vlissingen : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging (RWS, WW)
1983

Tot omstreeks 1971 kon de Westerschelde als een sedimentatiebekken worden beschouwd. Recente ontwikkelingen tonen aan dat thans met een omslag in de richting van een erosiebekken rekening moet worden gehouden. Voorts hebben de uitgevoerde baggerwerken het laatste decennium ter hoogte van Bath tot een verlaging van de L.W.-standen geleid.

16 p. 11 bijl.
ill.
Nota WWKZ-83.V009
Digitaal document 1.5 Mb