Enkele aantastingen van riet, voorkomend in Oostelijk Flevoland

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP), Landbouwwetenschappelijke Afdeling, door H. van Elburg
Kampen : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RWS, RIJP)
1968

In 1966 en 1967 werd op enkele plaatsen in Oostelijk Flevoland een onderzoek ingesteld naar de levenswijze van enkele rietinsekten en het voorkomen van enkele schimmelsoorten, die schade aan het riet kunnen veroorzaken. Tevens wordt een kort overzicht gegeven van enkele schimmelsoorten, die de rietplant aantasten.

19 p.
foto's, ill., tab.
(Intern Rapport / RIJP ; 99)
Met lit. opg. - Met samenvatting