Enige scheepsbouwkundige berekeningen voor drie werkschuiten gevonden op de kavels B19, B51 en B13 in Flevoland : stageverslag

E.J. Metz, [Ministerie van Verkeer ne Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP)
Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RWS, RIJP)
1985

In dit stageverslag worden een aantal scheepsbouwkundige berekeningen besproken, die zijn uitgevoerd voor drie werkschuiten uit de 17e eeuw. Naast de resultaten van de gewichtsberekeningen, hydrostatische berekeningen en sterkteberekeningen, is het begrip aanvangsstabiliteit behandeld en wordt een methode voor de bepaling van het scheepsgewicht besproken.

27, [3] p.
fig., tab.
1 bijl.
(Werkdocument / RIJP ; 1985-42 Abw)
Met lit. opg.
Met samenvatting