Enige resultaten van het vervoer- en verkeersonderzoek Zeewolde (april 1985) : korte termijn prognose openbaar vervoerverbindingen van Zeewolde

H.A. van Gent, [Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP)
Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RWS, RIJP)
1985

In april 1985 is het veldwerk uitgevoerd van een vervoer- en verkeersonderzoek in Zeewolde. Deze notitie bevat enige voorlopige resultaten met betrekking tot de externe ritproductie en een daaruit afgeleide korte termijn prognose voor het interlokale busvervoer van Zeewolde.

16 p.
tab.
(Werkdocument / RIJP ; 1985-150 Cdw)
Met samenvatting