Enige opmerkingen naar aanleiding van het uitbreidingsplan voor Swifterbant

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP), Sociaal-Economische Hoofdafdeling, door W.L. Becker
Zwolle : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RWS, RIJP)
1966

[9] p.
fig., krt.
(Interne Nota R.IJ.P. ; no. 21)
Met lit. opg.