Enige opmerkingen naar aanleiding van het Structuurplan voor Dronten

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP), Sociaal-Economische Hoofdafdeling, door W.L. Becker
Zwolle : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RWS, RIJP)
1966

Door het ontbreken van een toelichting bij het structuurplan Dronten is het slechts mogelijk enige zeer algemene opmerkingen over dit plan te maken.

3 p.
krt.
(Interne Nota R.IJ.P. ; no. 23)