Enige opmerkingen m.b.t. het berekenen van heipalen en het toezicht op heiwerk

R.J. Zee, [Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP)
Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RWS, RIJP)
1975

Bij het berekenen van paalfunderingen wordt de grondslag voor de berekening gevormd door de sonderingen. Met een bepaalde rekenwijze kan uit de sondering het draagvermogen van een paal worden berekend.

11 p.
(Werkdocument / RIJP ; 1975-576 Bdo)
Met samenvatting