Enige aspecten van de bepaling van de economisch optimale dijkhoogtes voor een gebied dat door twee waterstanden wordt bedreigd

J.K. Vrijling, Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW)
[Delft] : TAW
12-1984

17 p.
bijl.
E1 84.20