Eindevaluatie Convenant Bodem en Ondergrond 2016 -2020

UP Convenant Bodem en ondergrond
[S.l.] : Rijksoverheid (etc.)
15-03-2021

Informatieverzoek bibliotheek DIM, BIBLIOTHEEK EndTermReview Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020 Dit rapport bevat de eindevaluatie van het convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020. De convenantspartijen (het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Interprovinciaal Overleg, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Unie van Waterschappen) hebben in dit convenant afspraken vastgelegd over de uitvoering en over de vernieuwing van het bodem- en ondergrondbeleid. Het is de tweede achtereenvolgende keer dat zij een dergelijk convenant hebben afgesloten en de tweede keer dat zij intensief hebben samengewerkt bij de uitvoering en realisatie van de afspraken. Die samenwerking heeft vorm gekregen door een gezamenlijk uitvoeringsprogramma, een uitvoeringsteam (met deelnemers vanuit alle convenantspartijen) en een gezamenlijke aansturing. Nieuw in deze periode was de directe betrokkenheid van het bedrijfsleven. De samenwerking tussen al deze partijen is niet uniek maar wel bijzonder en complex. Complex, omdat het verschillende soortige doelstellingen betreft met meerdere partijen die elk verschillende belangen hebben. Én complex, omdat het veranderingsproces zich ook nog eens op verschillende schaalniveaus afspeelt (van landelijk niveau tot in de haarvaten van het netwerk) binnen organisaties, teams en individuen.

42 p.
bijl., ill.
Dit rapport is verschenen naar aanleiding van het Uitvoeringsprogramma Bodem & Ondergrond. Bij dit rapport waren de volgende organisaties betrokken: Rijksoverheid, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Interprovinciaal Overleg (IPO), Unie van Waterschappen (UVW), Vereniging VNO-NCW (VNO-NCW) en MKB-Nederland
Eindrapport