Elfde album van de afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee

samengest. met medew. van het Departement van Waterstaat en de Directie der Zuiderzeewerken
Amsterdam : Holdert
1940

79 p.
fig., foto's, krt.