Elektrische Analogiemodellen van getijstelsels

J.C. Schönfeld, [Ministerie van Verkeer en Waterstaat] Rijkswaterstaat, Directie van de Waterstaat, Centrale Studiedienst

1955

13 p.
30 cm
Nota CSD 55-15N