Rapport Deltacommissie : eindverslag en interimadviezen : deel I

A.G. Maris (etc.) ; Deltacommissie
[S.l.] : Deltacommissie
1961

Overzicht van het werk en de aanbevelingen van de commissie. De adviezen betreffen verhoging van de Schouwense Dijk, afsluiting van de Hollandsche IJssel en afdamming van zeearmen, Veeregat en Zandkreek.

173 p.
ill.
De Deltacommissie is ingesteld door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W)
(Rapport Deltacommissie ; 1)