Eindrapportage werken havenmond Hoek van Holland : definitieve toegang Europoort : verslag onderzoek

A.A.M. Wevers, H.B. Schoonman ; Waterloopkundig Laboratorium (WL) = Delft Hydraulics Laboratory
Delft : WL
11-1977

41 p.
bijl., ill.
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren (RWS, BER), Afdeling Havenmonden
(WL-rapport ; R816 deel XV)