Eindrapportage bodemdierenonderzoek zandwinplaats Sluissche Hompels

B. Mijwaard, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Getijdewateren (RWS, DGW)
[Middelburg] : RWS, DGW
1990

In het voorjaar van 1988 is op de Wielingen in de monding van de Westerschelde zand gewonnen voor een suppletie van het strand nabij Cadzand-Bad. Het zand is gewonnen door een sleephopperzuiger. Deze notitie beschrijft de resultaten van het onderzoek naar zwevend stof metingen en van het bodemdierenonderzoek op de zandwinplaats en het ernaast gelegen referentiegebied.

35p.
ill.
Notitie GWWS-91.13012
Met lit. opg.