Eiland in zee - deel van een veerkrachtige kust : samenvatting van de onderzoeksresultaten

Waterloopkundig Laboratorium (WL)
Delft : Waterloopkundig Laboratorium (WL) = Delft Hydraulics Laboratory
1997

Samenvatting van de studie naar een luchthaven-eiland in de Noordzee. Naast locatie en vormgeving is met name aandacht geschonken aan de kuststabiliteit en aan de inpassing in de natuurlijke ontwikkeling van de kust.

11 p.
ill., fig.