Effekten van kunstmatige afvoerfluktuaties op de drift van macro-evertebraten in la Moyenne Meuse (Lotharingse Maas)

Alexander Klink en Bram bij de Vaate, Hydrologisch Adviesburo Klink
Wageningen : Hydrologisch Adviesburo Klink
1994

32, 4 p.
fig., tab.
Rapporten en mededelingen ; 47 (15 okt. 1994). - Studie in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA). - Met lit. opg.