Effecten van een vliegveldeiland in zee op vogels en zeezoogdieren : hoofdrapport fase 1

Bureau Waardenburg, Alkyon Hydraulic Consultancy & Research, S. Dirksen, M.J.M. Poot, S.M.J. van Lieshout...[et al.]
[Culemborg] : Bureau Waardenburg
2001

Geeft een samenvatting van de belangrijkste informatie uit de twee deelrapporten, respectievelijk de deelrapporten over vogels en over zeezoogdieren. Presenteert op hoofdlijnen de resultaten van perceel 6 voor fase 1. Geeft een integrale bespreking van de beschreven effecten op vogels en zeezoogdieren en geeft het verband weer in een effectenmatrix. Bespreekt verder de leemten in kennis en geeft een toelichting op de informatie, die in de vorm van tekst en een ingevulde scoretabel verstrekt is aan perceel 1 voor gebruik in dit overkoepelende rapport.

92 p.
bijl., ill.
rapport nr. 01-087
Perceel 6: vogels en zeezoogdieren
In opdracht van Programmabureau Flyland, project marine ecologie en morfologie
Digitaal document (6,11 Mb)
Met lit. opg.
opdrachtgever: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat Generaal Luchtvaart,
Programmadirectie ONL, Programmabureau Flyland, Den Haag