effect van ventilatie op de cognitieve prestaties van leerlingen op een basisschool

Gids, W.F. de, Ministerie VROM. DGM, TNO. Bouw en Ondergrond (Apeldoorn)
TNO
2007

Uit het onderzoek blijkt dat leerlingen op de basisschool beter presteren bij taal en rekenen in een goed geventileerd lokaal. Het onderzoek is gedaan bij één basisschool met leerlingen uit groep 7 en 8. Op twee dagen zijn de prestaties van de leerlingen beoordeeld met de ramen en deuren gesloten en met gecontroleerde ventilatie waarbij de CO2-concentratie onder een drempelwaarde bleef. Zonder ventilatie loopt de CO2-concentratie in een klaslokaal op. Ondanks de beperkte omvang is de uitkomst een signaal dat ventilatie in klaslokalen serieuze aandacht verdient.

Kopie.
Met samenvatting.
Met literatuuropgave.
88 p.
TNO-rapport