Een structuurplan voor de Zuidelijke IJsselmeerpolders0265 1160

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)
[S.l.] : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)
1960

Herschreven tekst van de nota, zonder tekeningen.

23 p.
1 bijl.
herziene tekst
(Nota / ZZW ; 165)