Een structuurplan voor de Zuidelijke IJsselmeerpolders0112 303

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)
[S.l.] : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)
1960

26 p.
tek.
1 bijl.
(Nota / ZZW ; 165 / bijlage: tek.H.60-42)