Een statistische methode voor kwaliteitscontrole in de wegenbouw

Rijkswaterstaat, Rijkswegenbouwlaboratorium, [C. van de Fliert en H. Schram]
Delft : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijkswegenbouwlaboratorium (RWS, RWL)
1975

36 p.
ill., bijl.
[(Rijkswaterstaat publicatie ; nr. 19)]
Met lit.opg. : p. 36
Omslagtitel: Studieberekening marginale verzwaringskosten en betekenis van "deflectiefactor" k