Een schattying van de gehalten aan lutum, fosfaat en kali van debouwvoor van de in 1966 gemengwoelde kavels in de secties G en H in Oostelijk Flevoland

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP), Landbouwkundige Hoofdafdeling, door F. Venema en R. Kuik
Zwolle : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RWS, RIJP)
1966

Aangezien de Cultuurtechnische Afdeling al behoefte had aan enkele gegevens van gemengwoelde kavels voor een bemonstering kan plaatsvinden, is voor de secties G en H het verband tussen lutumgehalte en fosfaat- en kaligehalte nagegaan.

9 p.
graf., tab.
(Interne Nota R.IJ.P. ; no. 35)
Met samenvatting
Met lit. opg.