Een onderzoek naar de bodemveranderingen in de mond van het Brouwershavenste Gat over de periode 1860 - 1961 : rapport no. 1, 1963

Jac. Haring, [Ministerie van Verkeer en Waterstaat,] Rijkswaterstaat, Deltadienst, Waterloopkundige Afdeling
Den Haag : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Deltadienst (RWS, DD)
1963

[57] p.
bijl.
Rapport nr. (DDWT-BEN-1963.)1