Een onderzoek naar de aard en herkomst van het slib in de Westerschelde en enige aanverwante gebieden

door R.D. Crommelin
[S.l.] : [s.n.]
1948

Beschrijving van granulair, mineralogisch en röntgenologisch onderzoek. De resultaten wijzen uit dat het grove zand waarschijnlijk, en het fijne zand zeker uit zee wordt aangevoerd ; het slib (kleiner dan 2 mu) wordt grotendeels uit zee aangevoerd ; een klein deel van het slib uit de Belgische Schelde ; vermoedelijk een klein deel van het zand boven 10 mu is afkomstig van omgewerkt tertiair materiaal van het Oosterschelde-estuarium.

26 p.
36 cm
53 bijl. Onderzoek verricht in opdracht van Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren
(RWS, BER)