Een kader voor verkeerseducatie : inventarisatie van ontwikkelingen in en rond verkeerseducatie in het voortgezet onderwijs

D.A.M. Twisk, P.B.M. Levelt, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV)
Leidschendam : Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV)
1999

Geeft een inventarisatie van de ontwikkelingen op het gebied van verkeerseducatie in het voortgezet onderwijs. Beschrijft achtereenvolgens ontwikkelingen op het terrein van het onderwijsbeleid, de organisatie van scholen, de leerdoelen en het lesmateriaal.

47 p.
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer
(Rapportnummer ; R-99-32)