Een floristisch meetnet voor de oevers van de zoete rijkswateren

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA), Stichting Floristisch Onderzoek Nederland (FLORON), Wil L.M. Tamis, Kees L.G. Groen
Lelystad : RWS, RIZA
1996

In 1995 heeft het RIZA de stichting FLORON gevraagd een floristisch meetnet op te stellen voor de zoete rijkswateren. Dit rapport geeft een overzicht van de voorstudie. De inventarisatie-resultaten uit het meetnet worden zo opgeslagen dat koppeling met historische kilometerhok-gegevens en de AMOEBE-benadering mogelijk is. Met behulp van periodieke floristische informatie kan de effectiviteit van het waterbeheer worden geëvalueerd. Met de resultaten is het mogelijk een relatie te leggen met factoren zoals hydrologie, waterkwaliteit en inrichting.

(76 p.)
fig., tab.
RIZA nota nr. 96.010. - FLORON-rapport 1. - Met lit. opg.
ISBN 9036945879