Een delta in beweging : bouwstenen voor een klimaatbestendige ontwikkeling van Nederland

Planbureau voor de Leefomgeving, Willem Ligtvoet [et al.]
PBL
2011

In dit rapport zet het PBL een eerste stap in het uitwerken van oplossingsrichtingen door een analyse te maken voor een viertal complexe onderwerpen hoe Nederland zich zou kunnen aanpassen aan de verwachte klimaatveranderingen; de veiligheid tegen overstromen, de zoetwatervoorziening, het landelijk gebied en de natuur, en het stedelijk gebied. Daarbij is specifiek aandacht besteed aan de onzekerheden rond klimaatverandering, de mogelijke adaptatiekeuzes en de daaraan gekoppelde bestuurlijke opgaven.

Bijl., graf., krt. . - ISBN 9789078645726