Een constante in beweging? : reistijd, virtuele mobiliteit en de Brever-wet : eindrapport

Peter Peters ...[et al.]
[S.l.] : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Wegen naar de Toekomst (RWS, WnT)
2001

Het doel van deze studie is het verkrijgen van inzicht in de uitgangspunten en onderbouwing van de BREVER-wet (hypothese van de constante reistijd, geformuleerd als de wet van Behoud van REistijd en VERplaatsingen) en (mogelijke) verklaringen voor de in de BREVER-wet gesuggereerde constante in het menselijk verplaatsingsgedrag vanuit disciplines als de biologie, de sociologie, de (sociale) psychologie, de economie, de ruimtelijke wetenschappen, de culturele antropologie, de sociologie en de geschiedenis. Onderzocht wordt welke consequenties de verschillende verklaringen kunnen hebben voor een beleid ten aanzien van substitutie van fysieke mobiliteit door ICT.

95 p.
ill
Met samenv.
Met losse bijlage: Een constante in beweging? : reistijd, vituele mobiliteit en de Brever-wet : bijlagen. - 139 p. - ill. - Met lit.opg
In opdracht van Wegen naar de Toekomst. - Projectbegeleiding J. Berveling, P. Jorritsma, N. Kalfs, J. Prij (RWS, AVV), B. Abeelen (DGP), S. Dekker (RWS, MD) e.a.
ISBN 9036919919