Een beschouwing over de afmetingen en inrichting van een doorlaatwerk in het Gat van de Visschen en Spijkerboor na uitvoering van het Deltaplan

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat,] Rijkswaterstaat, Deltadienst, Waterloopkundige Afdeling

1957

[14] p.
Nota nr. W-84
Nota DDWT-W-084