Eelgrass restoration in the Dutch Wadden Sea; results 2014

Deltares, L.A. van Duren
[s.l.] : Deltares
11-2014

Door de zeegrasziekte ("wasting disease") is groot zeegras sinds de jaren 1930 nagenoeg verdwenen uit de Nederlands Waddenzee. In het kader van de Kaderrichtlijn water (KRW) wordt getracht om de soort weer terug te brengen door middel van grootschalig uitzaaien, De zaden zijn afkomstig uit de Duitse Waddenzee. Bij de proef wordt i enkele jaren op diverse locaties gezaaid. Dit rapport beschrijft de resultaten tot en met 2014.

16 p.
Ill.
With ref.
client: Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)