eDNA onderzoek grote modderkruiper in de uiterwaarden van de Waal, Nederrijn, Lek en IJssel

A. de Bruin, J. Kranenbarg, J. Herder ; RAVON
Nijmegen : RAVON
2013

Op verzoek van RWS Oost-Nederland heeft RAVON op een twintigtal locaties met historische vindplaatsen en op een tiental plaatsen met in potentie geschikt leefgebied langs de Waal, Nederrijn, Lek en IJssel het voorkomen van de soort middels eDNA onderzocht.

24 p.
Met lit.opg.
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Oost-Nederland (RWS, ON)