Ecotopenkartering Rijntakken-Oost 3e cyclus (2008-2012) : biologische monitoring zoete rijkswateren

G. Houkes, J. Buiks ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Data-ICT-Dienst (RWS, DID)
Delft : RWS, DID
01-12-2011

Ecotopenkarteringen zijn onderdeel van het biologische monitoringsprogramma ‘MWTL’ van Rijkswaterstaat-Waterdienst (RWS-WD) en worden uitgevoerd door Rijkswaterstaat-Data-ICT-Dienst (RWS-DID). De ecotopenkaart vormt onder andere het uitgangpunt voor hydraulische berekeningen (weerstand van uiterwaarden bij hoogwater), herinrichtings- en natuurontwikkelingsplannen en kwaliteitsbeoordeling door de Europese Kaderrichtlijn Water. Een ecotopenkartering van een watersysteem wordt om de 6 jaar uitgevoerd om te voldoen aan de monitoringsverplichting voortvloeiend uit onder andere de Europese Kaderrichtlijn Water. Voorliggende rapportage beschrijft de derde cyclus kartering van de Rijntakken-Oost die is gebaseerd op luchtfotomateriaal uit 2008.

54 p.
bijl., ill.
Met lit.opg.
[In opdracht van RWS Waterdienst (RWS, WD)]